Tripleks materijali

Svaki novi sloj povećava kvalitet. Koriste se za pakovanje proizvoda naročito osetljivih na spoljašnje uticaje.