Štampanje

Sam naziv flekso štampa potiče iz specifičnosti ovog postupka koji predstavlja štampanje savitljivih štamparskih formi. Najšira primena flekso štampe je u industriji ambalaže i prerađivačkoj industriji, jer je omogućeno štampanje na različitim materijalima.