O nama
Svako jutro kada se sunce pojavi gazela se probudi. Ona zna da mora odmah da trči brže od najbržeg lava ili će biti pojedena. Ali, kada se sunce pojavi i lav se, takođe, probudi. On zna da mora odmah da trči brže od najbrže gazele ili će umreti od gladi. Konačno nije važno da li ste gazela ili lav. Najbolje je da trčite čim se sunce pojavi.

Preduzeće „Move D.O.O.“ iz Gornjeg Milanovca osnovano je 1996. godine sa namerom da se razvije mali porodični biznis i obezbedi bolji materijalni položaj porodice. Osnivač i jedini vlasnik je Milovan Krčmarevic. Znanje i iskustvo su bili, a i ostali, presudan faktor za uspeh preduzeća. Dobrim rukovođenjem i pametnim i proračunatim investicijama, naše preduzeće od osnivanja ima kontinurani rast i razvoj tehnologije, kapitala i tržišnog udela. Danas „Move“ spada u red srednjih preduzeća koje karakteriše tačnost, visok kvalitet i isporuka proizvoda u najkraćem mogućem roku.

Bavimo se proizvodnjom štampanih fleksibilnih materijala za pakovanje prehrambenih i hemijskih proizvoda, kao i etiketa (wrap around). Svoju visoku tržišnu poziciju imamo zahvaljujući visokom stepenu obučenosti i posvećenosti zaposlenih, kao i izuzetnoj tehničkoj opremljenosti. Ipak, faktor koji nas opredeljuje ka uspehu je interes našeg kupca koji mora biti zadovoljen kroz kvalitet i brzinu. Svi naši proizvodi su plod moderne tehnologije koja podrazumeva mašine najnovije generacije i repromaterijale najvišeg kvaliteta.

Efikasnost i fleksibilnost kompanije „Move D.O.O.“, zaokruženost procesa prizvodnje, opredeljuju sve veći broj kupaca na adresu ove kompanije, jer su kvalitet, preciznost i brzina usluga najbolja moguća preporuka našeg preduzeća kao pouzdanog dobavljača fleksibilne ambalaže.