Kaširanje

Ovim postupkom vrši se spajanje dva ili više materijala različitih karakteristika u cilju poboljšanja kvaliteta ambalaže.